Politiikka

Iso-Britannian politiikka on nojautunut pitkälti taikamaailman paljastumisen jälkeen siihen, että käsillä olevaan tilanteeseen mukauduttaisiin mahdollisimman hyvin. Muutaman viime vuoden aikana on halu palata entiseen nostanut päätään. Taikaministeriön politiikka on hitain askelin lähtenyt tukemaan tällaista ajatusmaailmaa, johon liittyy vahvasti myös huoli erityisesti ihmissusien määrän kasvusta ja niiden mahdollisesta järjestäytyneisyydestä. Ministeriön olentopolitiikka nojaa pitkälti juuri siihen, että ihmissusien kantaa saataisiin hillittyä. Taikaolentojen sääntö- ja valvontaosastolla on kiinnitetty huomiota olentoihin liittyvien sääntöjen tarkentamiseen ja päivittämiseen: esimerkiksi ihmissusien rekisteröintiin liittyen.

Taikamaailmassa eletään nyt varmasti tasa-arvoisempaa aikaa kuin koskaan ennen. Siitä huolimatta erityisesti puhdasveriset haluaisivat tuoda paremmin esille, että taikamaailma kuuluu ainoastaan puhtaille taikoville. Vaikka onkin tasa-arvon aika, niin poliittisesti Iso-Britannian hallinto alkaa kääntyä sisäänpäin: vanhaan halutaan palata takaisin.

Taikaministeriössä halutaan myös tarkastella paremmin Iso-Britannian taikaväestön koulutusta ja kouluttautumisen tärkeyttä. Ministeriö tarkasteleekin tulevaisuudessa paremmin Tylypahkan opetuksen laatua ja opetettavien aineiden tärkeyttä, sillä Tylypahkan halutaan kilpailevan entistä vahvemmin yhtenä maailman laadukkaimmista taikakouluista.

Tilanteeseen tyytymättömät ovat myös alkaneet kerääntyä yhteen. Poliittisesti kantaaottava ja puhdasveristen oikeuksia ajava Order of Cygnus on kaikessa hiljaisuudessaan kerännyt jäsenistöä ja aikoo tulevaisuudessa olla näkyvillä enemmän. Ihmissusien paremman aseman puolesta ovat ryhmittyneet Israfilin sudet, joiden järjestäytyneisyydestä liikkuu huhuja. Taikaministeriön taikalainvartijain osastolla on kädet täynnä, eikä työntekijöiden määrä riitä turvaamaan kansalaisia ihmissusien lisääntyneiltä hyökkäyksiltä ja siksi on olemassa Kulovalkea, joka on ottanut oikeuden omiin käsiinsä ihmissusien kannan hallitsemisen kanssa.