Peliohjeet

Foorumiroolipelaaminen on nimensä mukaisesti foorumilla tapahtuvaa, vuorovaikutteista tarinankerrontaa erilaisten hahmotyyppien kautta. Jokainen pelaaja pelaa omalla peliin hyväksytyllä hahmollaan, eläytyen hahmonsa toimiin ja reagoimisiin. Juuri tämän vuorovaikutuksen vuoksi roolipelaaminen on mielenkiintoista, sillä hahmot voivat joutua mitä erikoisimpiinkin tilanteisiin ja tavata erilaisia hahmoja.

Pahkassa ylläpitäjää avustavat moderaattorit sääntöjen valvomisessa. Sääntörikkomuksesta huomautetaan yksityisesti ja asia käsitellään tarpeen mukaan. Vahinkoja ja väärinkäsityksiä sattuu silloin tällöin. Toistuvista rikkeistä voidaan kuitenkin antaa varoitus.


Pelisäännöt ja ohjeet

Rekisteröityminen ja hahmon lisääminen alueelle
Voit rekisteröityä foorumille, kun olet ensin kertonut itsestäsi ja hahmosuunnitelmastasi sähköpostitse. Adminin tulee aina hyväksyä tunnus jonka jälkeen saat vahvistuksen ja pääset kirjautumaan sisälle foorumille. Hahmo tulee tuoda peliin kahden viikon kuluessa tunnuksen hyväksymisestä tai muuten tunnus poistetaan. Hahmoesittelyt liitetään sille tarkoitettuun osioon.

Aika- ja persoonamuoto
Pelaajalla on vapaus valita kirjoittaako hän peliviestit preesensissä, imperfektissä, hän- tai minä –muodossa.

Puhe ja ajatukset
Hahmon puheen ja vuorosanat voi ilmaista lisäämällä lausahduksen ympärille heittomerkit (“”). Ajatukset voi puolestaan ympäröidä hipsuilla (’’) tai kursivoida.

Pelien muut merkinnät
Peliviesteissä voi kommunikoida myös vastapelaajan kanssa tai yleisesti merkitä pelin offi osuuden jättämällä offiviestin varsinaisen roolin jälkeen tai sitä ennen esimerkiksi. Offi viesti erotetaan varsinaisesta roolista laittamalla viesti kenoviivojen väliin // näin ikään //.

Peliseuranhaku
Foorumilla on alue ”seuranhaku”, jonne voi perustaa hahmolle/hahmoilleen peliseuranhaun. Heti alkuun kannattaa luoda oma peliseuranhaku topikkinsa, mutta myös katsastaa mitä muilla pelaajilla on tarjolla. Tavanomaisesti seuranhaku pidetään ajan tasalla ja sinne ilmoitetaan, onko seuranhaku käynnissä vai ei. Seuranhaun myötä voit olla pelaajiin yhteydessä joko topicin tai yksityisviestien kautta. Meillä on käytössämme myös Discord-palvelin, jossa osa pelaajista myös vaikuttaa.

Pelien määrä
Samanaikaisten pelien määrää ei ole rajoitettu, kunhan pelit sijoitetaan fiksusti aikajanalle eikä hahmolla tapahdu jakaantumista, eli kahdessa paikassa samaan aikaan oloa. Kukin päättää kuitenkin loppujenlopuksi omat pelirajansa.

Aikajana
Pidä hahmollasi aikajanaa hahmoesittelyn lopussa. Voit merkitä siihen pelit joissa hahmosi on osallistunut. Halutessasi voit lisätä tietoa ketkä osallistuivat mihinkin peliin ja kuvailla lyhyesti pelin kulkua. Aikajana listaa hahmon käymät pelit aikajärjestyksessä menneisyydestä tulevaisuuteen. Se auttaa pelaajia pysymään kärryillä hahmon kokemista tapahtumista ja siitä, missä järjestyksessä kaikki tapahtui. Menneisyyteen sijoittuvaa peliä pelatessa tulee muistaa, ettei hahmo voi tietää tulevaisuudessa kuulemiaan tai kokemiaan asioita.


Peliviestit

Pelin aloitus
Uusi peli avataan uuteen pelitopikkiin. Alaotsikossa tai ensimmäisessä viestissä mainitaan, onko peli sovittu vai vapaa. Aloitusviestissä on hyvä kuvailla hieman tarkemmin tapahtumapaikkaa. Tällä varmistat, että vastapelaaja ymmärtää millaisessa ympäristössä pelaatte. Peliviestin pituudella ei ole määrättyä rajaa.

Peliviestin sisältö
Peliviestin sisältöön kannattaa kiinnittää huomiota siinä määrin, että se tarjoaa vastapelaajalle virikkeitä joihin tarttua ja joihin reagoida. Antoisimmillaan peli on silloin, kun molemmat vievät peliä tasapuolisesti eteenpäin. Viestissä kannattaa huomioida hahmosi eleet, ilmeet ja kehonkieli. Voit myös kuvailla hahmosi mielenliikkeitä.

Vieraan kielen käyttö otsikoissa ja viesteissä
Yleiskieli viesteissä ja otsikoissa on suomenkieli. On sallittua käyttää hyvänmaun rajoissa otsikoissa niin englantia kuin ruotsiakin, mutta nämä ja erityisesti muiden kieliset otsikot on syytä kääntää aloitusviestiin. Mikäli viesteissä haluaa hahmollaan heittää huudahduksen, lausahduksen tai toteamuksen tms. muulla kuin suomenkielellä, tulee se kääntää viestin lopussa tai alussa selvyyden nimissä.

Autohittaus
Toisen hahmon ohjailu tai ns. toisen hahmolla pelaaminen on lähes poikkeuksetta kiellettyä. Saatetaan sallia pienissä määrin ja silloin, jos pelaajat ovat siitä etukäteen sopineet. Autohittaus voidaan katsoa hyväksytyksi pienissä määrin esimerkiksi silloin kun hahmot hipaisevat tai koskettavat toisiaan. Vastapelaajalle on kuitenkin annettava mahdollisuus eleen torjumiseen. Annathan myös muiden pelaajien hahmoille mahdollisuuden päättää mitä mieltä he ovat hahmostasi ja pitävätkö ne hahmoasi hyvänä / pahana / mahtavana / voimakkaana / heikkona.

Metapelaaminen
Metapelaaminen on kiellettyä ja se tarkoittaa pelaamista kaikkitietävällä hahmolla. Hahmo ei tiedä kaikkea sitä minkä pelaaja tietää, vaan hahmon tulee saada asiat selville pelien kautta.

Munchaus
Munchaus tarkoittaa hahmostaan voittamattomaksi tai haavoittumattomaksi tekemistä. Vaikka hahmosi olisi kuinka hyvä tahansa taistelussa, ei voittamattomia hahmoja katsota hyvällä. Ole siis kohtuullinen ja kiinnitä huomiota siihen, että omakin hahmosi voi joskus loukkaantua tappelutilanteissa. Vältä hahmon pönkittämistä sivuhahmoilla sekä hahmon täydellisenä pitämistä. Jokaisella hahmolla on heikkoutensa.


Pelitavat ja termit

Avoin peli
Nimensä mukaisesti avoin peli on kaikille pelaajille avoin. Käytännössä pelaaja kirjoittaa foorumille pelialoituksen, jossa informoi, että peliin saa liittyä kuka haluaa. Pelitovereiden toivotun määrän voi myös rajata, eli haluaako mukaan esimerkiksi yhden tai kaksi pelaajaa. Avoimen pelin alaotsikkoon tulee laittaa merkintä ”Avoin peli”.

Sovittu peli
Sovitut pelit ovat kaikista yleisin pelitapa foorumilla. Sovittu peli on pelaajien keskenään sopima peli, jonne muiden pelaajien ei ole sopivaa liittyä. Pelin alaotsikkoon tulee merkitä, ketkä ovat osallisina peliin.

K-peli
K-peli tarkoittaa käytännössä ikärajoitettua peliä, joka voi sisältää joko tarkoin tai yksityiskohtaisesti kuvailtua väkivaltaa, seksiä tai päihteidenkäyttöä. Näitä aiheita sisältävät pelit pelataan normaalisti samoilla foorumin alueilla, kuin muutkin pelit, mutta otsikkoon tulee merkitä, jos peli sisältää ikärajoitettua materiaalia. Merkinnällä kunnioitetaan muita pelaajia, jolloin kenenkään ei tarvitse lukea K-peliä, jollei halua.

Ryhmäpeli
Ryhmäpeleissä osallisena on useampi, kuin kaksi pelaajaa. Ryhmäpelejä hyödynnetään myös juoni- ja tapahtumapelien osalta, jolloin kaikki halukkaat pystyvät osallistumaan kannalta tärkeisiin tapahtumiin. Ryhmäpeleissä tärkeää on pysyä oikeassa vastausjärjestyksessä ja huomioida jokaisen pelaajan viestit. Vastausjärjestys voi kuitenkin vaihtua, jos joku pelaajista ei ole vastannut peliin pitkään aikaan tai antaa luvan hypätä itsensä ylitse.

Yksinpeli
Yksinpelissä pelaaja pelaa hahmollaan yhden vuoron mittaisen pelin foorumille. Yksinpeli on hyvä tapa käsitellä hahmon sen hetkisiä tunteita tai esimerkiksi menneisyyttä. Yksinpeli on yksi erillinen peli, eikä se jatku pidemmälle. Muistathan merkitä aina joko alaotsikkoon tai ensimmäiseen viestiin, jos peli on yksinpeli!

Erikoispelit
Pahkassa on mahdollista pelata myös erikoispelejä, joita ovat muun muassa:

– Menneisyyteen sijoittuvat pelit
– Englannin ja ruotsinkieliset pelit
– Sivuhahmoilla pelatut pelit
– Pelit, jotka sisältävät piirtämistä
– OOC-pelit, jotka eivät vaikuta hahmosi aikajanaan, suhteisiin tai tunteisiin. Muistathan aina merkitä jos peli on OOC-peli.


Käyttäytyminen foorumilla

Roolipelaaminen on vuorovaikutteista kirjoittamista toisten pelaajien kanssa. Hahmojen ja nimimerkkien takana on erilaisia persoonia, eivätkä hahmot ole missään tapauksessa sama asia, kuin pelaaja. Pelaajien tulisikin kunnioittaa kaikkia muita kanssapelaajia ja foorumin käyttäjiä, sekä käyttäytyä ylipäätään asiallisesti, jotta kaikilla olisi hyvä olla. Joukossamme on laaja sukupuoli- ja ikäjakauma, joten on syytä miettiä, ottaako yleisessä keskustelussa tai foorumilla esille henkilökohtaisia asioita (taloudellinen tilanne, terveysongelmat, päihtymys ja muut henkilökohtaiset tiedot). On hyvä myös tutustua Netikettiin ja käyttäytyä sen mukaisesti. Kanssapelaajien kunnioittamista on myös se, että vastaa kaikkiin peleihin tasapuolisesti ja yrittää parhaansa tekstin suhteen.

Huomioithan yleisessä keskustelussa (foorumi, chatti ja Discord) myös muut keskustelijat. Vaikka itsestään on mukava ja helppo puhua, otathan huomioon myös muiden jutut. Mikäli sinulla taas on yksityistä asiaa jollekulle, lähetä hänelle yksityisviesti, äläkä sano sitä hänelle keskustelutopikissa tai Discordin yleisellä kanavalla. Lisäksi on hyvä muistaa, että älä tule keskusteluun mukaan vihaisena tai muuten vain huonolla tuulella, ei ole oikein purkaa ikäviä tunteita muihin.

Lopuksi, ylläpitokin koostuu vain ihmisistä. Käymme töissä, opiskelemme ja harrastamme. Meille saa ehdottaa rakentavaa palautetta ja meiltä saa kysyä.

On hyvä muistaa, että kohdellaan hyvin harrastustovereita ja pidetään ilmapiiri hyvänä! Kuten sanonta kuuluu: ”Tee muille kuten haluat itsellesi tehtävän”.


Pelaajien aktiivisuus

Pahkaropetuksessa pelaajakunta on suhteellisen aktiivista. Viestejä tulee lähes päivittäin ja aktiivisten pelaajien kesken pelit myös kulkevat nopeaan tahtiin. Roolipelaaminen on kuitenkin harrastus, joten Pahkassa ei ole varsinaista aikavaatimusta viestien kirjoittelun suhteen. Kanssapelaajien kannalta olisi kuitenkin hyvä vastata mahdollisimman usein ja myös tasapuolisesti kaikkiin peleihin. Jos pelaaja tietää, ettei syystä taikka toisesta pysty pelaamaan hetkeen, on siitä hyvä ilmoittaa foorumilla poissaoloille tarkoitetussa osiossa.

Pelaajan ollessa kuitenkin yli kolme kuukautta kirjautumatta foorumille, voi ylläpito ottaa yhteyttä. Pidempi kuin ilmoittamaton neljän kuukauden hiljaisuus johtaa käyttäjätunnuksen pois siivoamiseen. Pelaaja on toki myös aina tervetullut palaamaan takaisin!