Kulovalkea

Kun kuu on saavuttanut täydellisen muotonsa, seisoo sen hopeisessa kajossa myös metsästäjä – useitakin. He ovat ne miehet ja naiset, jotka ovat asettuneet vastaan kaikkia niitä yön vaaroja, jotka kalvavat siviilien levollista unta. Suden ulvonta kutsuu heitä tykönsä, karjaisu, saati torahampaiden välähdys ei karkota. He eivät tunne sielussaan pelkoa, vaan rohkeus sykkii heidän rinnassaan.

He ovat keskittyneet pitämään kurissa kasvavaa ihmissusipopulaatiota ja huolehtimaan velho- sekä jästikansan turvallisuudesta. Tämä tarkoittaa asutusalueiden ja karjan vartiointia, sekä kierroksia lähimaastossa sinne eksyneiden ihmisusien varalta. Myös toimeksiantona tulleet kaadot otetaan vastaan ja toteutetaan mahdollisimman lyhyen aikavälin sisällä. Kulovalkea vaikuttaa pääosin Skotlannissa, Tylyahon ja Hurmelähteen alueella. Yksittäisiä tehtäviä saattaa jakaantua ympäri Britanniaa. Järjestö toimii Order of Cygnuksen alaisuudessa.

Metsästäjäyhteisön johdossa toimii Eric Turmankutsu, kuulu sudensurmaaja. Kulovalkean ryhmään kuuluu joukko taitavia metsästäjiä, jotka jakavat halun suojella ihmiskuntaa vaarallisilta olennoilta ja pitää yllä turvallisen ilmapiirin, vaikka sen saavuttamiseksi pitäisi vuodattaa verta.


Käytännöt ja säännöt

  • Kulovalkean säännöt koskevat kaikkia sen jäseniä aina liittymishetkestä kuolemaan asti.
  • Metsästäjien tietoja ihmissusista, ryhmän jäsenistä ja toimeksiannoista ei saa luovuttaa ulkopuolisille. Noin yleisesti Kulovalkean asiat ovat salassa pidettäviä, eikä liittymistä harkitsevillekaan henkilöille saa kertoa mitään ylimääräistä tietoa, millä voisi vääriin käsiin joutuessa olla tuhoisia seuraamuksia.
  • Kaikki ihmissudet ovat Kulovalkean vihollisia. Kaikenlainen veljeily ja intiimit suhteet näiden olentojen kanssa ovat kiellettyjä.
  • Kulovalkea on tiivis yhteisö, joten toveri-metsästäjän tahallista satuttamista tai etenkään murhaa ei katsota hyvällä ja moiset teot voivat koitua tekijälle hyvin kalliiksi. Mahdolliset erimielisyydet tulisikin mielellään hoitaa ryhmän kesken, mikäli niihin ei saada muutoin selvyyttä.
  • Liittyessään ryhmään kaikki jäsenet saavat hopeisen riipuksen, jossa on Kulovalkean tunnusmerkki. Tunnusta on pidettävä kaulassa tai muutoin mukana, eikä sitä saa luovuttaa ulkopuoliselle. Riipuksen lisäksi jokaisella metsästäjällä on polttorauta ihmissusien merkintää varten, jossa niin ikään yksinkertaistettuna samainen tunnus.
  • Ihmissusi on polttomerkittävä, kun tämän kohtaa ensimmäistä kertaa ihmisasutuksen tai karjan lähistöllä, minkä jälkeen sen voi päästää vapauteen. Mikäli tästä varoituksesta huolimatta merkitty susi palaa toistamiseen, on se tapettava välittömästi. Myös aggressiiviset tapaukset ja kaatopyynnölliset ihmissudet on tapettava, vaikkei niitä olisikaan polttomerkitty.
  • Työt ja toimeksiannot jaetaan Kulovalkean jäsenten kykyjen mukaisesti, mutta kaikki voivat ottaa vastaan ja tehdä niitä myös itsenäisesti, jakamatta palkkiota muiden kanssa. Ryhmätyönä ansaidut palkkiot kuitenkin jaetaan tasan.
  • Kulovalkeassa järjestetään tietyin väliajoin kokouksia, joissa jäsenet raportoivat tekemiään kaatoja, jaetaan työtehtäviä ja muutoinkin keskustellaan ajankohtaisista asioista. Kokouksista ilmoitetaan jäsenille etukäteen, ja niihin osallistuminen on suositeltavaa. Kokouksia voidaan järjestää myös tarpeen mukaan, esim. mikäli jokin työtehtävä vaatii tarkempaa suunnittelua.

Ryhmään liittyminen

Ryhmään haluavan henkilön on oltava vähintään 17-vuotias, ja liittyessään hänen on osallistuttava rituaaliin, jossa suoritetaan verivala. Tulevan jäsenen lisäksi rituaalissa on oltava mukana ainakin Kulovalkean johtaja, joka viiltää omaansa ja liittyjän oikeaan kämmeneen haavan, jotka painetaan yhteen kättelyn tapaan; näin luodaan veriside toisilleen sukua olemattomien henkilöiden välille, jolla tavoitellaan syvempää perhe-mentaliteettia. Kättelyn hetkellä ryhmään liittyvä lausuu myös valan:

”Kutsun todistajaksi teidät, metsästäjäsiskoni ja -veljeni. Seison rinnallanne valon ja pimeyden hetkinä, jättämättä teit’ ahdinkoon tahi tietämättömyyteen. Harmaa turkki ei minua kavahduta, raatelevat hampaat eivät peljätä. Olkoon sidoksemme vahva, iäti kestävä – ja jos se ei sitä ole – niin olkoon se kultareunainen muisto. Sillä väisty en lain luotanne kuin kalman kosketuksen kaut’.

Vannon kunniaa ja lojaalisuutta Kulovalkean nimelle.”

Tämän jälkeen henkilö on hyväksytty osaksi Kulovalkeaa. Rituaalin jälkeen liittymistä ei voi peruuttaa, joten ennen sitä on syytä harkita tarkoin, pystyykö sitoutumaan olemaan metsästäjä loppuelämänsä. Mikäli metsästäjä ei kykene toimimaan kentällä esim. loukkaantumisen vuoksi, pysyy hän kuitenkin Kulovalkean jäsenenä kuolemaansa asti, ja on velvoitettu noudattamaan ryhmän sääntöjä.


Yhteistyö Order of Cygnuksen kanssa

Order of Cygnuksen alaisena ja vertaisena yhteistyökumppanina toimii Kulovalkea. Vaikka kahden järjestön päämäärät ja jäsenistö ovat toisistaan hiukan poikkeavat, niin kumpikin ryhmittymistä hyötyy toisesta. Cygnuksen johto on luvannut rahoittaa Kulovalkean toimintaa, esimerkiksi auttamalla aseiden hankinnassa ja niiden huoltamisessa. Kulovalkean päämääriin kuuluu olentojen, pääasiassa ihmissusien, kannan hillintä sekä haitaksi koettujen olentojen merkintä ja poisto. Tämä on myös yksi Cygnuksen päämääristä, jolloin järjestö hyötyy Kulovalkean toiminnasta.

Cygnuksen ja Kulovalkean yhteistyö on sovittu ryhmittymien johdon kesken. Kulovalkean jäsenet eivät automaattisesti kuulu Cygnukseen, tai toisin päin. Kulovalkean johto raportoi toimistaan säännöllisesti Cygnuksen johdolle, ja myös silloin, jos Cygnuksen johdon katsotaan tarpeen tietää jostakin asiasta.


Hierarkia

Hierarkia eli arvojärjestys kertoo henkilön asemasta ja tehtävistä Kulovalkeassa. Pyramidin huipulla ovat johtohahmot, josta kerroksittain laskeudutaan oppipoikiin. Arvo määräytyy sekä psyykkisten ja fyysisten ominaisuuksien että metsästäjän kokemuksen ja ryhmälojaalisuuden perusteella. Nokkimisjärjestystä kunnioitetaan, mutta harvemmin se suo minkäänlaista erikoiskohtelua normaaleissa kanssakäymistilanteissa.

Asemaan ei vaikuta veriperimä. Jästi voi olla korkeammassa asemassa kuin puhdasverinen velho/noita, jos tämä on ansainnut paikkansa hierarkiassa. Syrjäytyksiä tapahtuu ani harvoin, lukuun ottamatta kaatumisesta tai katoamisesta vapautunutta paikkaa.
⟶ Jäsenlista

Oppipojat

Mestarin alaisuudessa toimii muutamia oppipoikia kerrallaan, jotka pääsevät täysivaltaisiksi Kulovalkean jäseniksi oltuaan opissa tarpeeksi kauan (ja ovat täysi-ikäisiä), tehden näin tilaa uusille oppipojille. Mestarin opissa vietetty aika vaihtelee, ja taitojensa perusteella oppipojat saavat tärkeämpiä ja haastavampia tehtäviä, kunnes hallitsevat taidot, joita sudenmetsästäjät tarvitsevat. Oppeihin sisältyy mm. kansanparantajan taitoja, aseiden tekoa, jäljittämistä sekä metsästyksen alkeita. Myös erikoistuminen on mahdollista, mutta mestari pitää huolen, että kaikilta oppineilta löytyvät lopulta tarvittavat perustiedot.

Kulovalkeassa oppipoikien elämä tulee keskittymään pääsääntöisesti opiskeluun, mutta jatkuva läsnäolo ei ole pakollista, joten esim. Tylypahkassa opiskelu onnistuu samanaikaisesti, kun näin sovitaan. Myös Kulovalkean suojissa elely ja asuminen onnistuvat, mutta tilat ovat rajalliset. Jos oppipoikia on useampia, nämä majoitetaan tilanteen mukaan samaan huoneeseen. Ruokailu on majatalon aamiainen, lounas, illallinen ja iltapala; tarkkoja aikatauluja syömisen ja peseytymisen suhteen ei ole, vaan työtehtävät ovat tärkein prioriteetti.