Hahmonluonti

Pahkassa on paljon mahdollisuuksia hahmon luomiseen. Pelissä on laajasti käytössä erilaisia hahmotyyppejä ja erikoisominaisuuksia, joita voit käyttää hahmon luomiseen. Ensimmäiseksi hahmoksi emme kuitenkaan suosittele ottamaan demonia tai vampyyria niiden haastavamman olemuksen vuoksi. Oppilashahmojen suosituksena on luoda suoraan 6-7 luokkalainen, nuorempien oppilashahmojen haastavamman pelaamisen ja peliseuran löytymisen vuoksi.


Uuden hahmon luominen

Hahmojen suhteen Pahkassa ei ole enimmäismäärää. On kuitenkin syytä muistaa, että uusi hahmo ei saa korvata edellisiä hahmoja, vaan jokaisella hahmolla tulisi pelata.


Hahmo kehittyy tai oppii vaativan taidon

Pahkassa hahmot voivat kehittyä, ne voivat esimerkiksi oppia animaageiksi tai niitä voi purra ihmissusi ja kohtalona on ihmissuden elämä.

Hahmotietojen päivittäminen
Hahmotietoja saa ja on toivottua päivittää pelien myötä yleisluontoisesti. Radikaaleista muutoksista, kuten olennoksi muuttumisesta jne., on kuitenkin suotavaa ilmoittaa ylläpidolle.


Hahmon ikääntyminen

Yleisesti Pahkan aika etenee reaaliaikaisesti. Tällöin hahmo voi ikääntyä luonnollisesti ajan ja pelien edetessä. Joskus voi kuitenkin tuntua siltä, että ei tunnu vielä oikealta ikäännyttää hahmoa, tai haluaisi ikäännyttää vuodella tai parilla. Ikäännyttämättä jättäminen ja hahmon iän lisääminen parilla (1-3 vuodella) on hyväksyttävää. Tällöin tulee huomioida kuitenkin hahmon perhe- ja sukulaisuussuhteet jotta ikääntyminen tapahtuu suhteellisen realistisesti.


Olentojen erikoisominaisuudet

Alla oleva taulukko kuvaa erikoisominaisuuksien mahdollista esiintymistä yleisimmillä hahmotyypeillä. Olennoksi muuttuminen vaikuttaa erikoisominaisuuksiin syrjäyttäen ne muutoksen aiheuttamien stressin, kuormituksen ja vammojen toimesta. Eli jos hahmosi on aikaisemmin ollut esimerkiksi metamorfimaagi, ei hän ihmissudeksi tai vampyyriksi muuttuessaan kykene enää ylläpitämään tätä erikoisominaisuutta. Demoniset olennot taas syntyvät demoneina, eivätkä täten jaa mitään velhojen erikoisominaisuuksia.

Animaagi Metamorfimaagi Kärmeskieli Näkijä
Velho
Ihmissusi
Vampyyri
Demoni

✔ = hyväksyttävä, ✘ = ei-hyväksyttävä


Erikoisominaisuuksien rajoitukset

Jotkin erikoisominaisuudet kumoavat toisten erikoisominaisuuksien esiintymisen samalla hahmolla. Animaagi ei esimerkiksi voi olla metamorfimaagi ja näkijän kyky taas vaikuttaa muihin erikoisominaisuuksiin kielteisesti.

Animaagi Metamorfimaagi Kärmeskieli Näkijä
Animaagi
Metamorfimaagi
Kärmeskieli
Näkijä

✔ = hyväksyttävä, ✘ = ei-hyväksyttävä


Suvut ja yritykset

Pahkaan voit luoda sukuja ja yrityksiä. Otathan huomioon, että kaikista suvuista ei tarvitse kirjoittaa esittelyä, vaan pääasiassa suuremmista ja vanhemmista suvuista.

Suvusta tulisi tietää seuraavat asiat:

Suvun nimi:
Historia ja alkuperä:
Vakaumukset ja perinteet:
Suvun yleinen maine:

Yrityksestä tulisi tietää seuraavat asiat:

Nimi ja johto:
Työntekijät ja työnkuva:
Toiminta:
Toimintatilat ja sijainti: