Hahmonluonti

Pahkassa on paljon mahdollisuuksia hahmon luomiseen. Pelissä on laajasti käytössä erilaisia hahmotyyppejä ja erikoisominaisuuksia, joita voit käyttää hahmon luomiseen. Ensimmäiseksi hahmoksi emme kuitenkaan suosittele ottamaan demonia tai vampyyria niiden haastavamman olemuksen vuoksi. Oppilashahmojen suosituksena on luoda suoraan 6-7 luokkalainen, nuorempien oppilashahmojen haastavamman pelaamisen ja peliseuran löytymisen vuoksi.


Uuden hahmon luominen

Hahmojen suhteen Pahkassa ei ole enimmäismäärää. On kuitenkin syytä muistaa, että uusi hahmo ei saa korvata edellisiä hahmoja, vaan jokaisella hahmolla tulisi pelata. Uuden hahmon voit tuoda hyväksyntään kuukauden päästä edellisen hahmon hyväksymisestä ja edellisellä hahmolla tulisi olla vähintään yksi peli etenemässä.

Hahmot hyväksytetään aina Pahkan hahmohyväksynnässä (pahkaropetus[at]varjojenriimu.net). Nimeäthän hyväksyttäväksi tulevan hahmon seuraavanlaisesti: ”Hahmo: Hahmon nimi”

Tasapaino erikois- ja normaalihahmojen välillä
Huolehdithan että tasapaino normaalien ja erikoishahmojen välilä säilyy, kun tuot uuden hahmon peliin. Erikoishahmoilla tarkoitetaan olentoja, olento-verisyyttä (myös 1/4 osa olentoverta omaavat) ja erityistaitoja joita hahmot voivat omata. Joissain tapauksissa tietyt piirteet, huomattava tietotaito tai muu erityisyys voidaan lukea myös erikoishahmoksi. Ihanteellinen tilanne olisi sellainen jossa pelaajalla on enintään puolet erikoishahmoja pelaajan koko hahmomäärästä.


Hahmo kehittyy tai oppii vaativan taidon

Pahkassa hahmot voivat kehittyä, ne voivat esimerkiksi oppia animaageiksi tai niitä voi purra ihmissusi ja kohtalona on ihmissuden elämä. Tällaiset muutokset pitää hyväksyttää ennen muutosta. Ilmoita tällaisistä aikomuksista Pahkan hahmonhyväksyntä sähköpostiin.

Hahmotietojen päivittäminen
Hahmotietoja saa ja on toivottua päivittää pelien myötä yleisluontoisesti. Radikaaleista muutoksista on kuitenkin suotavaa ilmoittaa ylläpidolle.


Hahmon ikääntyminen

Yleisesti Pahkan aika etenee reaaliaikaisesti. Tällöin hahmo voi ikääntyä luonnollisesti ajan ja pelien edetessä. Joskus voi kuitenkin tuntua siltä, että ei tunnu vielä oikealta ikäännyttää hahmoa, tai haluaisi ikäännyttää vuodella tai parilla. Ikäännyttämättä jättäminen ja hahmon iän lisääminen parilla (1-3 vuodella) on hyväksyttävää. Tällöin tulee huomioida kuitenkin hahmon perhe- ja sukulaisuussuhteet jotta ikääntyminen tapahtuu suhteellisen realistisesti.


Olentojen erikoisominaisuudet

Alla oleva taulukko kuvaa erikoisominaisuuksien mahdollista esiintymistä yleisimmillä hahmotyypeillä. Olennoksi muuttuminen vaikuttaa erikoisominaisuuksiin syrjäyttäen ne muutoksen aiheuttamien stressin, kuormituksen ja vammojen toimesta. Eli jos hahmosi on aikaisemmin ollut esimerkiksi metamorfimaagi, ei hän ihmissudeksi tai vampyyriksi muuttuessaan kykene enää ylläpitämään tätä erikoisominaisuutta. Demoniset olennot taas syntyvät demoneina, eivätkä täten jaa mitään velhojen erikoisominaisuuksia.

Animaagi Metamorfimaagi Kärmeskieli Näkijä
Velho
Ihmissusi
Vampyyri
Demoni

✔ = hyväksyttävä, ✘ = ei-hyväksyttävä


Erikoisominaisuuksien rajoitukset

Jotkin erikoisominaisuudet kumoavat toisten erikoisominaisuuksien esiintymisen samalla hahmolla. Animaagi ei esimerkiksi voi olla metamorfimaagi ja näkijän kyky taas vaikuttaa muihin erikoisominaisuuksiin kielteisesti.

Animaagi Metamorfimaagi Kärmeskieli Näkijä
Animaagi
Metamorfimaagi
Kärmeskieli
Näkijä

✔ = hyväksyttävä, ✘ = ei-hyväksyttävä


Olennoksi muuttuminen

Pahkassa on mahdollista pelien myötä muuttua olennoksi, eli ihmissudeksi tai vampyyriksi. Kun haluat hahmosi muuttuvan olennoksi, tulee jo suunnitelmasta ilmoittaa ensimmäiseksi ylläpidolle, ennen kuin muuttumista on vielä tapahtunut. Hahmokuvaus tulee ennalta hyväksyttää päivitettynä hahmonhyväksynnässä. Kun päivitykset on hyväksytty, voit pelata olennoksi muuttumisen ja muuttaa hahmotiedot sitä vastaaviksi.


Yrityksen luominen

Pahkassa on muutamia pelaajien luomia yrityksiä ja niitä on myös mahdollisuus vastaisuudessa luoda. Jokainen yritys hyväksytetään Pahkan hahmohyväksynnän kautta, ja sen voi hyväksyttää hahmon hyväksynnän yhteydessä. Yrityksien kuvaukset liitetään hyväksymisen jälkeen niille tarkoitettuun osioon foorumille. Yrityksen topic tulee linkittää yritystä johtavan hahmon esittelyyn.

Yrityksestä tulisi tietää seuraavat asiat:

Nimi ja johto:
Työntekijät ja työnkuva:
Toiminta:
Toimintatilat ja sijainti:


Suvun luominen

Pahkaan on mahdollista luoda oma suku. Kaikista suvuista ei kannata kirjoittaa laajempaa sukukuvausta, vaan ainoastaan merkittävimmistä ja isommista suvuista. Jos haluat luoda suvun, tulee sekin hyväksyttää hahmohyväksynnän kautta. Suvun kuvauksen voi liittää hyväksymisen jälkeen niille tarkoitettuun osioon foorumille.

Suvusta tulisi tietää seuraavat asiat:

Suvun nimi:
Historia ja alkuperä:
Vakaumukset ja perinteet:
Suvun yleinen maine:

Sukutopiciin tulee myös liittää päivittyvä jäsenlistaus sekä tiedot siitä, onko muilla pelaajilla mahdollisuus luoda sukuun hahmoja sekä omat yhteystiedot.


Sivuhahmon luominen

Roolipeleissä esiintyy yleisesti jonkin verran sivuhahmoja eli NPC-hahmoja (Non Playable Character). Pahkaan voi tuoda tällaisia sivuhahmoja, jotka voivat pelien kannalta olla tärkeämpiä, kuin tavalliset peleissä pikaisesti esiintyvät sivuhahmot. Ne voivat olla tunnettuja tai liitettävissä tiettyyn ammattiin, tapahtumaan ja ajankohtaisiin asioihin. Tällaisen hahmon luodessaan, antaa luvan myös muille pelaajille hyödyntää hahmoa peleissään sen luonteen ja aseman mukaisesti. Sivuhahmolle luodaan pieni infotopic foorumille ja hahmokuvaukset käytetään hahmohyväksynnän kautta.

Käytännössä sivuhahmon pohja voi olla sama, kuin hahmokuvauksen, mutta laajudeltaan lyhyempi ja suppeampi. Muistathan kertoa myös sivuhahmon maineesta sekä missä häntä voi esimerkiksi nähdä ja tavata, sekä tietysti voivatko muutkin pelaajat käyttää hahmoa. Sivuhahmon omaan topikkiin tulee merkitä ne pelit, jossa hahmo on esiintynyt. Otsikointi tapahtuu sivuhahmon nimellä ja alaotsikkoon voi antaa viittaavan ilmaisun esim. ammatinkuvasta.

Huom! Sivuhahmoiksi ei kirjoiteta kaikkia perheenjäseniä, vaan ainoastaan roolipelin juonen tai hahmon pelien kannalta tärkeimmät henkilöt.

Sivuhahmosta tulisi tietää seuraavat asiat:

Nimi ja ikä:
Laji:
Asuinpaikka tai missä hahmo yleisesti liikkuu:
Ulkonäkö ja luonne lyhyesti:
Menneisyys: