Erityistaidot

Kärmeskieli

Kärmeskieli on taito, joka on suotu todella harvoille. Sen avulla henkilö pystyy ymmärtämään käärmeitä ja myös puhumaan niille. Kärmeskielen osaamisella ei yleensä kehuskella eikä taitoa tuoda julki, sillä se liitetään todella vahvasti pimeään taikuuteen. Kieltä ei voi opiskella, sillä jokainen sitä osaava saa taidon synnyin lahjanaan. Kärmeskieli yhdistetään Tylypahkassa vahvasti Luihuisten tupaan ja sen tähden sillä on koulussa entistä huonompi maine.

Kärmeskielen osaaminen on jokaisella yksilöllistä. Jotkut pystyvät puhumaan kärmeskieltä vain ollessaan suoraan vastakkain käärmeen kanssa, mutta toiset taas pystyvät puhumaan sitä milloin vaan ja myös muille kärmeskieltä osaaville. Kärmeskieltä osaava henkilö ei välttämättä aluksi edes tajua puhuvansa kärmeskieltä, sillä se tuntuu yleensä henkilöstä yhtä luonnolliselta ja ymmärrettävältä, kuin oma äidinkieli. On kuitenkin huhuttu, että kärmeskieltä pystyisi jossain määrin imitoimaan.

Vaikka kärmeskielellä on huono maine, niin se ei silti tarkoita automaattista yhteyttä pimeän taikuuteen. Jokainen kieltä osaava valitsee itse oman polkunsa.


Animaagi

Animaagi on velho/noita, joka pystyy muuttumaan eläimen muotoon tahdonvoimallaan. Tietenkään kaikki eläinmuodot eivät ole mahdollisia, kuten taikaolennot esimerkiksi. Animaagimuoto määräytyy henkilön henkisten ominaisuuksien mukaan ja ehkä jopa vähän fyysistenkin. Tämä taas tarkoittaa sitä että erittäin pelokkaan ihmisen on haastavaa saada hahmokseen esimerkiksi leijonaa, joka mielletään vahvaksi eläimeksi. Huomioitavaa on, että hahmon suojelius on sama, kuin henkilön animaagimuoto. Merkittävät piirteet ihmismuodosta heijastuvat myös eläinmuotoon, esimerkiksi suuret arvet ja menetetyt jäsenet. On harvinaista että alle täysi-ikäiset hallitsisivat animaagiuden salat, sillä kyky vaatii taitoa hallita eläinmuotonsa. Kun henkilö on eläinhahmossaan, ei animaagi voi saada ihmissuden tartuntaa. Yleensä ihmissudet eivät myöskään ole aggressiivisia animaageja kohtaan. Eläinmuotoja voi olla vain yksi ja sen ulkonäkö on ilmoitettava hahmoesittelyssä. Mikäli sinulla on suunnitelmissa kehittää hahmostasi ajan myötä animaagi, tulee siitä ilmoittaa ylläpidolle.

Animaagit ja Taikaministeriö
Animaagien edellytetään rekisteröivän itsensä Taikaministeriön sääntö- ja valvontaosaston henkilöjaostoon. Animaagirekisteriin kirjataan eläinhahmon tunnusmerkit sekä henkilötietoja jotka ovat oleellisia tunnistamisen kannalta.

Animaagiksi kouluttautuminen
Animaageja on suhteellisen harvassa. Syynä tähän on pitkä opiskelu aika ja lopulta myös vähäinen hyöty mitä kyky tuo mukanaan. Joissakin piireissä animaageja piinaavat yhä vanhat olettamukset. Kautta historian animaageihin on liitetty tiettyjä seksuaalisia perverssejä ajatuksia ja oletuksia näiden tekemisistä, eikä animaageja ole täten katsottu kovinkaan hyvällä. Kuitenkin viime aikoina, animaagit ovat astuneet komerosta esiin. Osasyynä on tiukentunut taikaministeriön kuri ja seuraamukset joihin rekisteröimättömyys voi johtaa, mutta myös nykyajan suhteellinen avoimuus erilaisista seksuaalisista suuntaumuksista, sekä ajatukset vanhoista käsityksistä ovat vanhentuneet. Animaagiksi opiskelu vie tyypillisesti 5-10 vuotta ja animaagiuden taidon opettelussa on yleensä apuna mentoreita. Jo animaagiksi opiskelusta velvoitetaan ilmiantamaan itsensä Taikaministeriöön.

Ohessa joitakin etappeja harjoittelussa
40% Hahmo voi omaksua joitain eläinpiirteitä, esimerkiksi turkki, raajan muuttaminen jne.
60% Hahmo voi muuttua eläinmuotoonsa niin kauan kuin heillä on sauva. Vaatteet eivät muutu mukana.
80% Vaatteet muuttuvat mukana hahmon muuttaessa muotoa niin kauan kuin sauva on käsillä.
90% Taikasauvaton muutos ilman vaatteita.
100% Sauvaton muutos vaatteiden kanssa.

Yleisimmät virheet ja onnettomuudet
Pienet virheet
Epämuodostumat ja virheet sekä onnettomuudet ovat yleisiä harjoitteluvaiheessa. Pienet virheet onnistutaan yleensä korjaamaan päivässä osaavalla huolenpidolla ja näitä voi tapahtua 10-20 kertaa vuodessa harjoittelijalle.

Suuremmat virheet
Näitä on haastavampi korjata ja onnettomuuden jälkeiset vaikutukset voivat kestää useamman viikon. Parantuminen vammasta tai onnettomuudesta edellyttää taikuuden hiljalleen pois karistamista ja hoitoa. Jokaisella animaagilla on tapahtunut ainakin 5 suurempaa virhettä harjoittelunsa aikana.

Eläimen piirre, käytös, ääni, osa tai mieli
Ihminen voi saada piirteitä eläimeltä, ajatella kuin eläin tai ääni on saanut eläimen tavan ääntelehtiä. Myös fyysiset lisäosat ja jäänteet eläinmuodosta voivat jäädä kummittelemaan taustalle.

Osittainen muutos
Joskus muodonmuutos voi jäädä vain osittaiseksi, hahmolla voi olla muodostunut ylimääräinen luu tai jokin muu osa. Joskus tällaiset välimaasto muutokset voivat olla kohtalokkaita.


Metamorfimaagi

Metamorfimaagiuden hallitsijoita on kärmeskielen osaajien tapaan todella harvassa. Metamorfimaagit pystyvät muuttamaan ulkonäköänsä mielensä mukaan. Kyky on synnyin lahja eikä sitä voi erikseen oppia. Yleensä metamorfimaagius myös periytyy suvussa vanhemmalta lapsille, mutta poikkeuksia toki on. Metamorfimaagien tulee rekisteröityä Taikaministeriön henkilöjaoston pitämään rekisteriin.

Metamorfimaagius kehittyy iän myötä. Seuraava listaus havainnollistaa, kuinka kyvyn osaaminen karttuu vuosien aikana.

Lapsuus (0-12 -vuotias)
Lapset omaavat jo pienestä pitäen kyvyn, mutta eivät kykene hallitsemaan sitä aikuisten tavoin. Lapsilla metamorfimaagius esiintyy yleensä pieninä pigmenttimuutoksina hiuksissa, silmissä tai ihossa voimakkaampien tunteiden mukaan. Lapset voivat myös satunnaisesti omaksua joitain piirteitä toisilta henkilöiltä samasta sukupuolesta, mutta eivät pysty imitoimaan ketään uskottavasti. Kehon massamuutos lapsilla voi olla korkeintaan 2 kilogrammaa.

Teini ja nuori aikuinen (12-25 -vuotias)
Teinit ja nuoret aikuiset pystyvät hallitsemaan yksinkertaisia imitointeja jo lapsia paremmin ja alkavat luultavasti hahmottaa, kuinka kykyä pystyy hallitsemaan. Suuret tunteenpurkaukset luultavasti aiheuttavat satunnaisia muutoksia ulkonäössä. Tämän ikäiset pystyvät myös hallitsemaan suurempia massamuutoksia kehossa.

Aikuiset (+26 –vuotias)
Aikuiset kykenevät hallitsemaan kykyään jo hyvin, riippuen siitä kuinka sitoutuneita he ovat olleet opettelemaan kyvyn hallintaa. Aikuiset taitavat jo suuremmat massanmuutokset sekä kehon osien kehittyneemmän muuntelun.

Rajat
Metamorfimaagius vaatii todella hyvää mielen hallitsemista. Metamorfimaagi ei pysty ylläpitämään muutoksia kehossaan, jos hänet tyrmätään tai hän nukahtaa: tällöin keho palautuu normaaliksi. Kyvyn omaavat saattavat unissaankin kokea pieniä pigmenttimuutoksia. Yleisesti ottaen metamorfimaagien ominaisuudet ovat riippuvaisia tunteista: shokki ja masennus voi tehdä muutokset todella haastaviksi, ellei jopa mahdottomiksi. Suuret tunteet, kuten pelkotilat tai rakastuminen aiheuttavat myös kyvyn hallitsemattomuutta.

 


Näkijä

Näkijä on lahjakas velho tai noita, jolla on kyky nähdä tulevaisuuteen sisäisellä silmällään. Taikaministeriön Salaperäisyyksien osasto on erityisesti kiinnostunut näkijöiden taidoista ja edellyttää laissa näkijän taidon omaavia rekisteröitymään Salaperäisyyksien osastolle ja näkijöitä raportoimaan ennustuksensa osastolle. Joka tapauksessa, laki on suhteellisen heikosti valvottu näkijöiden osalta ja rikkomuksista voi seurata korkeintaan sakkoja. Kaikki näkijät eivät välttämättä tiedosta tekevänsä ennustuksia. Näyt voivat tulla ajasta ja paikasta riippumatta. Jokin pieni ärsyke voi laukaista sellaisen. Harjaantunut näkijä pystyy jossain määrin kontrolloimaan sisäistä silmäänsä ja pyynnöstä ennustamaan.

Näkyjen kokeminen ja niiden tallettaminen
Näkijät eivät useimmiten kykene hallitsemaan näkyjään. Ne voivat alkaa yllättäen ja vallata siten velhon tai noidan mielen. Enteileviä merkkejä voivat olla ajattelemattomuus ja kömpelöt liikkeet, todellisuuden tajun heikkeneminen. Näyn aikana keho on ikään kuin unihalvauksessa, kykenemätön vuorovaikuttamaan ympäröivän maailman kanssa. Kun näky taas on päättynyt, on kokemus kuin äkkiseltään päättyvässä unessa. Joissain tapauksissa näkijä ei välttämättä edes käsitä nähneensä ennustuksen ja joitakin vahvoja näkyjä voi jopa seurata migreenin tapainen oirehdinta tai jonkinasteisia harhoja.

Taikaministeriön Salaperäisyyksien osasto pyrkii tallentamaan ja sittemmin säilömään ennustukset ministeriön Salaperäisyyksien osastolle, Ennustusten saliin. Ennustusten säilöminen onnistuu eräänlaisen lukitilis –loitsun muunnelmalla, jonka kautta ennustukset pystytään säilömään ennustuspalloon.

Näkyjen ollessa arvaamattomia, joskus jopa sisällöltään raskaita, voi näkijälle kehittyä pidemmällä aikavälillä eräänlaisia sivuvaikutuksia. Tällaisia voivat olla harhat, muistikatkokset ja erilaiset stressioireet.