Juoni

Iso-Britannian taikamaailman elämä on pikkuhiljaa tasoittunut vuoden 2010 romahduksen jälkeen. Taikamaailman paljastuttua jästeille, on tilanne vaatinut sopeutumista kaikilta osapuolilta. Taikamaailmassa on tällä hetkellä rauha, ja suurin osa on sopeutunut elämään kahden täysin erilaisen maailman välillä.

Muutama vuosi muurien murtumisen jälkeen, vuonna 2012, ajatus puhdasverisyydestä alkoi nostaa päätään. Erityisesti puhdasverisissä piireissä alettiin ihannoida aikaa ennen taikamaailman paljastumista. Mitä jos taikamaailma eläisi jälleen erillään jästimaailmasta? Order of Cygnus nousi kokoamaan joukkojaan: niitä, jotka halusivat muutosta vallitsevaan tilanteeseen, pääsääntöisesti puhdasveristen hyväksi. Taikaveren pitäisi pysyä mahdollisimman puhtaana. Cygnuksen sisällä kannettiin myös huolta erityisesti ihmissusien lisääntyneestä määrästä. Puhdasverisyyden ihannoinnin lisäksi Cygnuksen yhdeksi päämääräksi tuli olentojen määrän kasvun hillitseminen. Myöhemmin Cygnus alkoi tehdä yhteistyötä Kulovalkean, paikallisen metsästäjäryhmän, kanssa, jotka olivat erikoistuneet ihmissusien metsästykseen. Yhteistyö nähtiin symbioottisena: Cygnus rahoittaa Kulovalkean toimintaa ja Kulovalkean metsästäjät tekevät kenttätyön. Lopputuloksena kaikki hyötyvät.

Olentojen ja erityisesti ihmissusien keskuudessa velhojen ja noitien aatteiden kiristyminen huomattiin. Israfilin ihmissusilauman jäsenet eivät katsoneet hyvällä systemaattisiksi muodostuneita ihmissusien metsästysretkiä. He päättivät kasvattaa joukkojaan, pystyäkseen vastaamaan vihanlietsontaan. Ihmissusien järjestäytymisestä on kiirinyt huhuja koko Iso-Britannian alueella.

Tällä hetkellä tilanne on muuttumassa kireämmäksi eri järjestöjen välillä. Cygnus kerää tukijoukkoja poliittisin keinoin lietsomalla olento- ja jästivihaa ympärilleen. Cygnus on myös melko hyvin soluttautunut myös taikaministeriön sisälle. Kulovalkean metsästäjät valmistautuvat aiempaa paremmin tuleviin täysikuu öihin uuden johtajan johdattamana. Israfilin ihmissudet eivät anna periksi, vaan toivottavat jokaisen ihmissuden joukkoonsa, jotta kyseiselle olentoryhmälle saataisiin tulevaisuudessa oikeuksia: ihmissudet eivät aio enää piiloutua. Kiristyvän tilanteen vuoksi tuleen on kuitenkin pakko vastata tulella.

 

Sivujuonet

Kurinpito ja kasvatus
Puhdasverisyyttä ihannoivat aatteet ovat tavoittaneet myös Iso-Britannian taikaministeriön. Nykyinen taikaministeri ajaa eteenpäin aiempaa radikaalimpaa politiikkaa. Pikkuhiljaa se on alkanut näkyä myös tavallisen kansan keskuudessa. Taikaministeriön suhtautuminen olentoihin on kiristynyt ja koko ajan olentoja koskevia lakeja pyritään tiukentamaan. Nousevan järjestön, Cygnuksen, aatteet kantautuvat myös taikaministeriön sisältä.

Taikaministeriö on myös hivuttautunut pikkuhiljaa Tylypahkan noitien ja velhojen koulun seinien sisälle. Nyt taikaministeriön tiukentuvat otteet näkyvät myös koulun arjessa muun muassa uuden kurinpito-ohjeistuksen myötä. Taikaministeriöstä nimitettiin myös henkilö pitämään silmällä, jotta ohjeistukset tulevat varmasti täytäntöön. Taikaministeriössä ollaan sitä mieltä, että nuorissa on tulevaisuus ja potentiaali, mutta heitä pitää kasvattaa oikeanlaiseen suuntaan. Jos pohjatyö jää tekemättä, on sitä vaikea korjata enää myöhemmin.