Juoni

Iso-Britannian taikamaailman elämä on pikkuhiljaa tasoittunut vuoden 2010 romahduksen jälkeen. Taikamaailman paljastuttua jästeille, on tilanne vaatinut sopeutumista kaikilta osapuolilta. Taikamaailmassa on tällä hetkellä rauha, ja suurin osa on sopeutunut elämään kahden täysin erilaisen maailman välillä.

Vuonna 2012, muutama vuosi muurien murtumisen jälkeen, ajatus puhdasverisyydestä nosti päätään ja erityisesti puhdasverisissä piireissä alettiin ihannoida aikaa ennen taikamaailman paljastumista. Order of Cygnus nousi kokoamaan joukkojaan, eli niitä jotka halusivat muutosta vallitsevaan tilanteeseen puhdasveristen hyväksi. Cygnus alkoi kantaa myös huolta ihmissusien lisääntyneestä määrästä ja alkoi tehdä yhteistyötä paikallisen ja ihmissusiin keskittyneen metsästäjäryhmän, Kulovalkean kanssa. Cygnus alkoi rahoittaa Kulovalkean toimintaa ja metsästäjät hoitivat likaisen puolen.

Samaan aikaan Israfilin ihmissusilauma päätti nostaa päätään ja vastata vihanlietsontaan. Ihmissudet järjestäytyivät ja asia kiiri koko valtakunnan halki, ministeriön ja kahden muun järjestön huolestuessa asiasta entisestään.

 

Tylypahka: kurinpito ja kasvatus

Puhdasverisyyttä ihannoivat aatteet ovat tavoittaneet myös Iso-Britannian taikaministeriön. Nykyinen taikaministeri ajaa eteenpäin aiempaa radikaalimpaa politiikkaa. Taikaministeriön suhtautuminen olentoihin on kiristynyt ja koko ajan olentoja koskevia lakeja pyritään tiukentamaan. Nousevan järjestön, Cygnuksen, aatteet kantautuvat myös taikaministeriön sisältä.

Taikaministeriö on myös hivuttautunut pikkuhiljaa Tylypahkan noitien ja velhojen koulun seinien sisälle. Nyt taikaministeriön tiukentuvat otteet näkyvät myös koulun arjessa muun muassa uuden kurinpito-ohjeistuksen myötä. Taikaministeriöstä nimitettiin myös henkilö pitämään silmällä, jotta ohjeistukset tulevat varmasti täytäntöön.

Vastaisuudessa Tylypahkan tämänhetkinen rehtori, julkisusi Irioth Merenturma, tullaan erottamaan virastaan ja korvaamaan ministeriön sinne valitsemalla henkilöllä.

 

Ministeriö: ihmissusiviha nostaa päätään

Erityisesti ministeriössä rasistisuus olentoja kohtaan on viime aikojen myötä yleistynyt runsaasti, osittain Cygnuksen aatteiden ja nykyisen taikaministerin ansiosta. Etenkin ihmissusiviha ministeriön työntekijöiden ja virkaan kuuluvien henkilöiden keskellä on avoimempaa. Tiedetään, että ministeriössä on töissä ihmissusia, ja onkin huhuttu, että näiden henkilöiden työpaikat saattavat vastaisuudessa olla vaakalaudalla. Ministeriöön ei tällä hetkellä myöskään palkata ihmissusia ja myös oletukset mahdollisesta ihmissuteudesta otetaan vakavasti.

Pyhässä Mungossa olentoviha ei ole niin laajalle levinnyt, mutta laajenemaan päin. Tuleeko vielä joskus aika, jolloin ovet sulkeutuvat kuun kirouksen kantajilta?

 

Israfilin tuho

Kulovalkean ja Israfilin ihmissusilauman välillä käytiin kamppailu, jossa Israfilin kartano poltettiin maan tasalle ja ihmissusien lauma hajosi, erkaantuen toisistaan, osan jopa kokiessa kohtalonsa konfliktissa. Tällä hetkellä Israfilin ihmissusilauman jäsenet ovat hajaantuneet ympäriinsä ja kartanosta on enää vain hiiltyneet rauniot jäljellä.

 

Gideon & sons

Ihmissusille turvapaikkaa tarjoava korjaamo ottaa muun muassa Israfilin entisen lauman jäseniä hoiviinsa, ainakin siksi aikaa, että nuo saavat elämänsä järjestykseen. Roivaskaarteen pieni kylä tarjoaa suojaa kovia kokeneille ihmissusille, mutta säännöt ovat selkeät ja niitä tulee noudattaa. Israfilin ihmissusilauman aatemaailmaan kuului kasvattaa joukkoja levittämällä virusta eteenpäin. Korjaamolla tällaista tapaa ei katsota hyvällä, eikä ihmisiin saa missään tapauksessa koskea.