Yleisesti

Roolipelaaminen on yläkäsite monelle eri harrastukselle ja toiminnalle, eikä sitä siksi tule mieltää yhtenä harrastuksena. Roolipelaamiseksi kun voidaan lukea kaikki vuorovaikutteinen kerronta, jossa osanottajat pyrkivät kukin eläytymään omaan hahmoonsa.

Karkeasti roolipelaaminen voitaisiin jakaa neljään osaan: pöytäroolipelaukseen, larppaukseen, tietokoneroolipeleihin ja tekstipohjaisiin internetroolipeleihin. Jokaisella muodolla on omat sääntönsä ja käytäntönsä, mutta yhdistävät piirteet löytyvät juuri hahmoon eläytymisestä ja tarinan kerronnasta. Kussakin piirissä termistö on kuitenkin pitkälti yhtenevää, minkä tähden roolipelien maailma voi alkuun vaikuttaa sekavalta. Kun jokaisen muodon edustajat tapaavat kutsua itseään roolipelaajiksi ja harrastustaan roolipelaamiseksi, menee helposti pää sekaisin.

Harrastuksena itsenään tekstipohjaiset internetroolipelit ovat jääneet todella vähälle huomiolle. Vaikka pelaajakunta on laaja ja moni tulee harrastaneeksi roolipelaamista sitä itsensä tietämättäkään, ei näkyvyyttä ole ollut nimeksikään. Roperinki toivoo tulevaisuudessa tarjoavansa pelaajakunnalle keskittymäpaikan ja myös omalta osaltaan tuovansa tätä mainiota harrastusta suuremman yleisön näkyvyyteen.

 Perusteet tutuiksi

Roolipeliin liittyessä pelaajan tulee luoda itselleen pelipaikkaan soveltuva hahmo, kenen elämään hän pelatessaan tulee eläytymään. Pelaaminen tapahtuu kirjoittamalla vuorotellen peliin osaa ottavien kesken tarinaa omaan hahmoonsa eläytyen. Kukin pelaaja vastaa peliin vuorollaan vieden samalla tarinaa eteenpäin. Koska pelaajilla on valta vaikuttaa ainoastaan oman hahmonsa tekemisiin ja ajatuksiin, peli etenee usein yllätyksellisesti.

Yksi peli käsittää ainoastaan tietyn hetken tai tapauksen hahmon elämästä. Hahmon elämä taas koostuu useiden yksittäisten pelien kokonaisuudesta. Usein pelaaja ei itsekään tiedä hahmonsa tulevaisuutta, sillä muut pelaajat pystyvät hahmojensa toimilla vaikuttamaan tapahtumien kulkuun. Hahmon elämään tavallisesti muotoutuu hahmosuhteiden verkosto, johon kaikki käydyt pelit vaikuttavat. Hahmon elämän kulkuun vaikuttavat siis pelaajan itsensä lisäksi myös kaikki kanssapelaajat omien hahmojensa tekojen välityksellä.

 

Jotta pelaaminen pysyisi kaikkien kannalta mukavana harrastuksena, on olemassa tiettyjä tekoja rajoittavia sääntöjä. Tärkein niistä lienee autohittaamisen, "automaattisen iskemisen" kielto. Sen merkityshän on nimenomaa kieltää toisten hahmoilla pelaaminen, mikä sisältää myös toiselle pelaajalle kuuluvien päätösten tekemisen. Hahmosi ei voi siis automaattisesti iskeä toista hahmoa, vaan se voi ainoastaan yrittää tekoa. Vasta vastapelaaja päättää, onnistuiko kukaan vahingoittamaan hänen hahmoaan. Tätä sääntöä voidaan soveltaa moniin muihinkin vastaaviin tilanteisiin.

Itse pelaamista koskevien sääntöjen lisäksi on olemassa tiettyjä herrasmiessääntöjä.

 

Pelaaminen voi tapahtua käytännössä missä tahansa internetissä. Järjestäytyneen pelaamisen suosituimmat pelialustat ovat foorumit, chatit ja vieraskirjat, mutta peliyhteisöjen ulkopuolella tapahtuvaa pelaamista käydään aktiivisesti muunmuassa tiettyjen keskustelupalstojen ja sähköpostien välityksellä. Pelialustoilla on usein myös niille ominaiset pelityylit. 

 

Roolipeleissä olennaista pelaamisen ohella on myös oman netti-identiteettinsä kasaaminen. Pelaajat esiintyvät pääasiassa nimimerkeillä ja käyvät keskusteluita pelaamisen ulkopuolella. Usein roolipeleistä muodostuukin yhteisöjä, joiden kesken saatetaan järjestää esimerkiksi live-tapaamisia. Pelaajakunta muodostuu pääasiassa 10-30-vuotiaista henkilöistä. Joillekin peleille on saatettu asettaa myös ikärajoja pelin sisällön mukaan, mikä voi puolestaan rajata ikäjakaumaa.

Online

Paikalla 2 vierasta ja ei kirjautuneita

Copyright © Roperinki 2015

Go to top