Vieraskirjapelaaminen

Perusteet

Vieraskirjapelaaminen on yleisesti ottaen aivan samanlaista tekstipohjaista internetroolipelaamista kuin foorumi- ja chatpelaaminenkin. Idea kulkee samaa peruskaavaa: luot itsellesi pelin maailmaan sopivan hahmon ja sukellat roolipelin ihmeellisen maailmaan. Vieraskirjapelaamisen muista peleistä erottaa se, että pelaaminen tapahtuu hyvin yksinkertaisella pelipohjalla: vieraskirjassa. Tämä yksinkertainen pelipohja vaikuttaa monella tavalla myös pelityyleihin.

Vieraskirjat ovat helppokäyttöisiä ja selkeitä pelipohjia, joten vieraskirjapelaaminen saattaa tietyllä tavalla tuntua helpommalta kuin esimerkiksi foorumeilla seikkailu. Vieraskirjat eivät vaadi rekisteröitymistä ja viestiä kirjoittaessa täytyy vain ilmoittaa nimimerkkinsä, sekä naputella mahdollinen koodi (esim. suntuubin vieraskirjoissa helppo yhteenlasku), jotta roolauksen saa lähetettyä. Pääsääntöisesti kaikki pelaajat kirjoittavat kaikki roolaukset aina samaan vieraskirjaan ajasta, paikasta ja tapahtumasta riippumatta, mikä saattaa vaikuttaa sekavalta, mutta oikeastaan itseään koskevien roolausten etsiminen muiden joukosta ei ole lainkaan haastavaa.

Vieraskirjapeleissä on hyvin usein, oikeastaan lähes aina, yksi off-game alue, joka kulkee usein nimellä chat riippumatta sen ”todellisesta olomuodosta”. Tämä chat voi olla aivan oikea chat-pohja tai sitten samanlainen vieraskirja kuin itse pelikin. Nimestä ja pohjasta huolimatta tämä off-game alue on tarkoitettu pelaajien väliseen jutusteluun ja suunnitteluun. Eri keskustelun aiheille ei luoda erikseen omia alueitaan, vaan kuten pelissäkin, kaikki viestit tulevat samalle sivulle.

 

Pelaaminen

Kaikessa yksinkertaisuudessaan vieraskirjapelaaminen on kuitenkin aivan yhtä moniulotteista kuin muukin tekstipohjainen internetroolipelaaminen. Yksityiskohtaiset käytännöt ovat luonnollisesti roolipelikohtaisia, mutta yleisimpiä tyylejä tarkastellessa esiin nousevat muutamat selvät ominaistyylit.

Ensinnäkin vieraskirjapelaaminen on lähes aina tarinamuotoista, kuten tekstipohjainen internetroolipelaaminen luonnollisesti on. Aika- ja kertojamuodot vaihtelevat laajasti, mutta perusteiltaan vieraskirjapelaaminen etenee samalla tavalla kuin tarinat etenevät romaaneissa. 

 

Vieraskirjapelien alkuajoilla oli hyvin yleistä, että romaaneista poiketen erilaiset tekemiset ilmaistiin tiettyjen merkkien avulla. Joissain roolipeleissä saattaa olla hyvin tarkat ohjeet sille, miten ilmaista mitäkin tekemistä. Sääntöihin saattaa sisältyä esimerkiksi, että puhe täytyy laittaa heittomerkkien (”puhetta”) ja ajattelu risuaitojen (#ajattelua#) sisään. Tämä tyyli on kuitenkin nykyään päivä päivältä harvinaisempi ja kaikkein yleisin kirjoittamistyyli on tavallinen tarinointi, jossa vain puhe laitetaan heittomerkkeihin.

 

Se mikä vieraskirjapelaamisen erottaa parhaiten muista peleistä on sen täydellinen tasapaino offline- ja onlinepelaamisen välillä. Vieraskirjapeleissä on huomattavan yleistä, että roolaukset ovat vain muutaman kappaleen, joskus jopa vain muutaman virkkeen mittaisia. Toisissa roolipeleissä suositaan lyhyempää, toisissa pidempää, mutta pääsääntöisesti tekstien pituus on hyvin vapaamuotoista ja vaihtelee usein tilannetta mukaillen. Tämä onkin omalla tavallaan hyvä asia, sillä kun tekstin ei ole pakko olla tietyn pituinen, voi kirjoittaa täysin oman fiiliksen mukaan, eikä kirjoittaminen tuo turhia paineita. Vieraskirjapelaamisen rytmi vaihtelee myös todella laajasti. Roolauksia voi tulla kymmenen vuodessa tai kymmenen vartissa, täysin riippuen pelaajista ja heidän aikatauluistaan. Usein aktiiviset roolipelit ovat hyvinkin reipastahtisia, mutta keskimäärin viestejä tulee viikoittain. Oli pelin rytmi mikä tahansa, ei vieraskirjapelaamisessa kuten muussakaan roolipelaamisessa tarvitse ottaa stressiä.

 

Vieraskirjapelaamisessa suljetut pelit, event-pelit ym. vastaavat ovat äärimmäisen harvinaisia. Lähinnä tämä varmaan johtuu siitä, että koska kaikki roolaukset menevät samalla sivulle, olisi vaikeaa erotella tuollaisten yksityiskohtaisten ja tavallaan tärkeämpien pelien viestejä. Vaikka tarkasti suunnitellut ”suurpelit” puuttuvatkin, tapahtuu vieraskirjapeleissä yhtälailla tärkeitä, suurempia tapahtumia, vaikkei niitä erikseen jaotellakaan mihinkään.

Ikärajat, jakautuminen, sivuhahmot ja kaikenlaiset rajoitukset ovat hyvin roolipelikohtaisia. Yleisesti ottaen vieraskirjapeleissä harvemmin on tiukkoja ja korkeita ikärajoja. Jakautuminen on yleensä vieraskirjapeleissä kiellettyä, mutta joskus ylläpitäjä saattaa antaa väliaikaisen erityisluvan. Vieraskirjapeleissä liikkuu sivuhahmoja ja NPC-hahmoja samalla lailla kuin muissakin roolipeleissä, mutta tarkasti suunnitellut NPC-hahmot ovat keskimäärin huomattavasti harvinaisempia kuin esimerkiksi foorumeilla. Vieraskirjapeleissä pätevät yleiset roolipelaamisen säännöt, jotka kieltävät autohittaamisen, ylivoimaisuuden yms. Kuitenkin jokaisessa pelissä on omia yksityiskohtaisia sääntöjään ja rajoituksiaan, joten tutustuthan niihin huolella omassa roolipelipaikassasi.

Online

Paikalla 11 vierasta ja ei kirjautuneita

Copyright © Roperinki 2015

Go to top