Tylypahka

Pohjois-Skotlannin ylänkömaa-alueella sijaitsee Tylypahkan noitien- ja velhojenkoulu. Koulu on itsenäinen sisäoppilaitos ja ainoa laatuaan Iso-Britanniassa. Linnaa suojaavat erilaiset suojaloitsut, joiden tarkoitus on suojata linnaa jästeiltä, sekä hyökkäyksiltä. Esimerkiksi jästit näkevät linnan tilalla rapistuneen kivikasan. Valitettavasti suojatoimet estävät täten myös sähkölaitteiden toiminnan linnassa ja sen tiluksilla. Myös ilmiintyminen ja kaikkoontuminen ovat koulunalueella haastavia tai jopa mahdottomia alueella. Linna on kokonaisuudessaan suuri, kivinen, monimutkainen rakennelma, joka koostuu saleista, pihoista, puutarhoista, pöllölästä, huoneistoista ja torneista. Arkkitehtuuri on 1000 -luvun mallia. Tilukset ovat laajat ja niitä rajaa korkeahko muuri, sekä Kiellettymetsä että mustajärvi.

---> Tylypahkan henkilökunta, johtaja- ja valvojaoppilas sekä huispausjoukkue -listaus

Tylypahkan kerrokset & tilukset

Tuvat

Tylypahkan perustivat neljä sen ajan mahtavaa velhoa. Heidän kunkin mukaan syntyi myös neljä tupaa, joista kullakin on omat tunnusmerkkinsä ja ominaisuutensa. Saapuessaan ensimmäistä kertaa Tylypahkaan, lajitellaan oppilas lajitteluseremoniassa ensimmäisenä iltana lajitteluhatun toimesta omaan tupaansa. Tuvilla on omat tupahuoneensa, kummituksena, huispausjoukkueet ja tupajohtajansa. Makuukamarit sijaitsevat tuvassa ja ne ovat kullakin jaettu vuosiluokittain.

Koulupuvut

Kouluarkena oppilaiden kuuluu käyttää koulupukua. Oppilailta edellytetään koulupuvun siistinä pitämistä. Puvusta käy ilmi oppilaan tupa solmion, rintamerkin tai kaulahuivin kautta.
Pukuun kuuluu tavanomaisesti valkoinen kauluspaita parinaan tuvan väriin sointuva solmio. Solmiosta voi olla muutamia erilaisia variaatioita. Paidan päälle voi vetää liivin tai harmaan villaneuleen ja lopuksi mustan velhonkaavun. Pojat pukeutuvat mustiin suoriin housuihin ja tytöt hameeseen sekä polvisukkiin. Kenkien on suotavaa olla mustat ja siistit. Juhlatilaisuuksissa oppilaiden edellytetään pitävän mustaa suippohattua. Joissakin tilaisuuksissa, kuten tanssiaisissa voidaan oppilailta odottaa juhlakaapua/asua.
Vapaa-ajalla ja Tylyahon viikonloppuina oppilailla sallitaan arkivaatteiden käyttö. Edellytyksenä kuitenkin ikäluokalleen sopiva säädyllisyys.

Valvojaoppilaat

Viidentenä vuonna valitaan jokaisesta tuvasta yksi tyttö- ja yksi poikavalvojaoppilas, jotka jatkavat kuudennen ja seitsemännen luokan vielä valvojaoppilaan tehtävissä. Valvojaoppilaat tunnistaa helposti heidän rintapielessään olevasta ”virkamerkistä”. Merkkiä kuvastaa iso ”V” kirjain, joka vastaa valvojaoppilaan nimikettä. Tunnuksessa on myös tuvan värit, sekä tuvan symboli.

Velvollisuudet ja etuudet

Johtajaoppilaat

Johtajatyttö ja johtajapoika ovat henkilöt, jotka on valittu seitsemännen vuosiluokan oppilaista. Heidän tärkein tehtävänsä on avustavaa ja ohjata valvojaoppilaita näiden tehtävissä. Johtajaoppilaat tunnistaa helposti heidän rintapielessään olevasta ”virkamerkistä”. Merkkiä kuvastaa iso ”J” kirjain, joka vastaa johtajaoppilaan nimikettä. Tunnuksessa on myös tuvan värit, sekä tuvan symboli. Heillä on samat velvollisuudet ja etuudet kuin valvojaoppilailla.

Kouluvuosi

Lukuvuosi alkaa syyskuun 1. päivä, jolloin oppilaat saapuvat Tylypahkaan. Seuraavana päivänä 2.9. alkavat oppitunnit. Huispausjoukkueiden koonti toteutetaan koelentojen kautta ensimmäisen koulukuukauden aikana. Oppilailla on kolmannesta vuosiluokasta lähtien mahdollisuus vierailla Tylyahossa viikonloppuisin perheen allekirjoittaman lupalapun nojalla. Muita aktiviteetteja kouluvuodelle tarjoavat oppilaiden perustamat kerhot. Koulun hyväksymä kerho voi saada varattua esim. huispauskentän tai luokkahuoneen kokoontumiseen. Kerhon perustamiseen tarvitsee neljä jäsentä ja tuvanjohtajan luvan.

Kouluvuoden tärkeitä päivämääriä:


Päivärutiini:

Oppiaineet & Arvosanat

1. vuosi
Loitsut, muodonmuutos, pimeydenvoimilta suojautuminen, tähtitieto, taikuudenhistoria, taikajuomat, yrttitieto ja lentotunnit.
2. vuosi
Kaikki ensimmäisen vuoden aineet paitsi lentäminen. Keväällä valitaan valinnaiset aineet 3. lukuvuodelle.
3. vuosi
Kaikki toisen vuoden aineet. Lisäksi ainakin kaksi ainetta seuraavista: ennustus, muinaiset riimut, numerologia, taikaeläinten hoito, jästitietous.
4. vuosi
Kaikki kolmannen vuoden aineet, mahdollisuutena päättää valinnaiset opinnot.
5. vuosi
Kaikki neljännen vuoden aineet. Vuoden lopuksi V.I.P -kokeet, opintovuoden aineista
6. vuosi
Kuudennen vuoden opinnot määräytyvät V.I.P. –tuloksien mukaan. Vähintään O –arvosanan saaneita aineita voi jatkaa kuudentena vuonna. Lisäksi ilmiintymisen perusteet koulutus.
7. vuosi
Kuudennen vuoden aineet jatkuvat. Vuoden lopuksi S.U.P.E.R -kokeet jotka vaikuttavat myöhemmin haussa työhön ja jatko-opintoihin.

Tavanomaiset kokeet arvostellaan prosentuaalisesti eli 0 – 100% tai hyväksytty / hylätty. Varsinaisten V.I.P ja S.U.P.E.R –kokeiden arvosanat määrittelevät tuloksen tarkemmin, jolloin U merkitsee täysiä pisteitä ja P hylättyä.

V.I.P ja S.U.P.E.R –arvosanat:
U (Upea)
O (Odotukset ylittävä)
K (Kelvollinen)
S (Surkea)
H (Hirveä)
P (Peikko)

Tupapisteet

Lukuvuoden alkaessa kullakin tuvalla on 50 tupapistettä ja tupapisteitä voi kerätä tai menettää pitkin lukuvuotta. Tupapiste tilannetta voi seurata aulassa. Lukuvuoden lopuksi päätösjuhlassa julistetaan tupavoittaja, jolloin koko tupa saa mainetta ja kunniaa. Asiaan kuuluvasti tuvalle luovutetaan tupapokaali.
Ohessa esitellään joitain tupapisteiden tavanomaisimpia ansaitsemisen- ja menettämisenkeinoja. Nämä ovat vain suuntaa-antavia ja professorit toimivat arviolta näiden mukaan. Jotkin voivat olla tarkempia esimerkiksi siveellisestä, sekä kunnioittavasta käytöksestä kun taas vastapainona ovat pehmeämpiä arvoja omaavat professorit.

Jälki-istunnot & Rangaistukset

Rikkomuksen vakavuudesta riippuen voi tuntimäärä vaihdella jälki-istunnoissa. Suoritustavat ovat professoreista riippuvia, esimerkiksi seuraavan oppitunnin avustavasta valmistelusta aina arkiseen työhön linnassa.
[Lisätään infoa rangaistuskäytännöistä]

Huispaus

Huispaus on velhojen urheilulaji, jossa lennetään loihdituilla luudilla ovaalin muotoisella kentällä. Yhteen joukkueeseen kuuluu seitsemänhenkeä. Palloja pelissä on neljä ja yhtä niistä yritetään tähdätä kentän päissä oleviin maalisalkoihin, joita kummallakin puolella on kolme. Tylypahkassa tupajoukkueet muodostuvat karsintojen kautta ja ottelut ovat yleensä vuoden kohokohtia.
Top